دوشنبه, 20 آذر , 1396 برابر با Monday,11 December,2017
اشک دختر رَز … رحمان کریمی

اشک دختر رَز … رحمان کریمی

همصدا با جنبش دادخواهی

پرسیدم از دختر رَز

شبی در وصال او :

از چه گریه می کنی مدام ؟

گفتا :

ازین ولایت خراب و آنهمه

شهیدان سر به دار باغ عاشقان

ای نفرین بر این فقیهان و

« ولیّ » نابکارشان .
رحمان کریمی 

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید