شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
افشاگری ناصر سوداگری کارمند سابق بهشت زهرا در خصوص قتل عام 67 و گورهای دسته جمعی در ایران

افشاگری ناصر سوداگری کارمند سابق بهشت زهرا در خصوص قتل عام 67 و گورهای دسته جمعی در ایران

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید