دوشنبه, 20 آذر , 1396 برابر با Monday,11 December,2017
افشاگری ناصر سوداگری کارمند سابق بهشت زهرا در خصوص قتل عام 67 و گورهای دسته جمعی در ایران

افشاگری ناصر سوداگری کارمند سابق بهشت زهرا در خصوص قتل عام 67 و گورهای دسته جمعی در ایران

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید