چهارشنبه, 26 مهر , 1396 برابر با Wednesday,18 October,2017
افشاگری ناصر سوداگری کارمند سابق بهشت زهرا در خصوص قتل عام 67 و گورهای دسته جمعی در ایران

افشاگری ناصر سوداگری کارمند سابق بهشت زهرا در خصوص قتل عام 67 و گورهای دسته جمعی در ایران

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید