چهارشنبه, 27 دی , 1396 برابر با Wednesday,17 January,2018
به مناسبت ” سی خرداد سال 61 ، سالگرد شهادت مجاهد خلق رضا نیک نام گیلوایی گرامی باد “

به مناسبت ” سی خرداد سال 61 ، سالگرد شهادت مجاهد خلق رضا نیک نام گیلوایی گرامی باد “

” سی خرداد سال 61 ، سالگرد شهادت مجاهد خلق رضا نیک نام گیلوایی گرامی باد ”

سی و پنج سال پیش در چنین روزی مجاهد خلق رضا نیکنام با عزمی بی خلل بهای ازادی را با خون خود پرداخت و تیرباران شد .

او که تفنگ بر دوش گذاشته بود و به جنگ شب پرستان رفته بود با اتش سلاح خود دل ظلمت را شکافت و دروازه های بسته را بر فراز قله ی رهایی گسست و طلایه دار خورشید گشت .

رضا به معنای واقعی و در حقیقت کلام عاشق سازمان و آرمان مجاهدین که همان رهایی توده ها از بند استثمار بود . چون به خوبی با درد و رنج انها اشنا بود او همچنین برای درک بیشتر این موضوع پس ازغارغ شدن از درس و مدرسه در تعطیلات به کارگری مشغول میشد . تا خصلتهای انقلابی کسب کند و بخاطر همین سرشت انقلابی اش در بین خانواده و مردم عنصری مورد احترام بحساب میامد . در واقع نمونه ای شده بود برای جوانان ان دوره که او را میشناختند .

وقتی این خصلتهای انقلابی با هواداری عجین شد ، از او یک مجاهد خلق به معنی واقعی ساخت …..

رضا در آذر 1360 همراه با چند تن دیگراز همرزمانش در خانه پدریش دستگیر و روانه شکنجه گاه شد …

در سحرگاه سی خرداد 61 وقتی که برای اعدام صدایش زدند خطاب به هم سلولیش گفت : من نمی میرم فقط زندگیم را به خلقم هدیه میکنم

غروب هنگام وقتی پیکر غرق به خون رضا را به گورستان بردند تا به خاکش بسپارند ، پاسداران ظلمت و بسیجی های وطن فروش و دیگر مزدوران سفله مانع تدفین او شدند و اجازه ندادند تا او را در گورستان اجدادیش به خاک نهند . انگاه ان کوه مرد و شیر زن دلاور با بغضی در گلو و خشمی مجسم پیکر پاک و مطهر رضا را به خانه خود بردند و شبانه غسلش دادند و کفنش کردند و انگاه که خدا را شاهد میگرفتند در تنهایی خویش و سکوت شب پیکر مقدسش را در خاک سرد خانه خود نهادند ….

رضا که در ان زمان تنها 19 سال سن داشت که در30 خرداد سال 1361در زندان سپاه رشت به جوخه ی تیرباران سپرده شد

هر ورق تاریخ میهن مان ایران نشانه ایست از رضاها که خون سرخشان را فدای ازادی میهن مان کردند ..

اینک 35 سال از آن وقایع میگذرد ما بار دیگر تعهد میکنیم مصمم تر و با تمام توشه و توانمان تا تحقق آن آرمان مقدس و تا سرنگونی خلیفه ی ارتجاع و تروریسم در کنار دیگر همرزمانم بایستیم و آن را به فریادی رسا مبدل کنیم ، همصدا با خلقی که از ستم و بیداد به ستوه امده است و نسلی که تشنه ازادی ست و سرزمینی که در جای جای ان از خون ازادیخواهان شقایقها روییده است … ویلپنت تجلی گاه مقاومت بزرگ ماست ….همراه با مریم رهایی و همصدا با رزمندگان ارتش ازادی ، با شعار میتوان و باید به استقبال کهکشان ازادی میرویم

30 خرداد 1396

تهمینه گیلانی

 

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید