چهارشنبه, 27 دی , 1396 برابر با Wednesday,17 January,2018
بیست و سومین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

بیست و سومین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج که در اعتراض به یورش وحشیانه وهمراه با ضرب و شتم گارد ویژه زندان به سالن 12 و انتقال اجباری به بند فوق امنیتی 10 این زندان ، در اعتراض به این جابجایی اجباری از جان خود مایه گذاشته و دست به اعتصاب غذا زده اند همچنان ادامه دارد .
این قهرمانان اعتصابی خواهان باز گشت به سالن 12 و باز پس گیری اموال به سرقت رفته خود هستند.  با توجه به فراخوانهای سازمانهای حقوق بشری و مجامع بین المللی ، اما دژخیمان زندان تمامی این فراخوانها را نادیده گرفته و تابحال هیچ پاسخی به زندانیان اعتصابی نداده اند .

آخرین گزارشهای رسیده از زندان گوهردشت کرج حاکی از آن است که زندانیان اعتصابی پس از 23روز اعتصاب‌غذا با وضعیت جسمی وخیمی رو برو هستندو برخی از این زندانیان فقط با کمک همبندانشان قادر به راه رفتن می‌باشند.

هم‌چنین صبح دوشنبه 30مرداد، زندانی سیاسی حسن صادقی از سالن ده بند چهار، در حالیکه اعتصاب غذا است، به‌دلیل وخامت وضعیت چشمش به بیمارستان فارابی تهران منتقل شد است .

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید