چهارشنبه, 27 دی , 1396 برابر با Wednesday,17 January,2018
تحصن زندانیان سیاسی بند ۸زندان اوین در هواخوری زندان در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت شان

تحصن زندانیان سیاسی بند ۸زندان اوین در هواخوری زندان در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت شان

تعدادی از زندانیان سیاسی بند هشت زندان در اعتراض به وضعیت بد بهداشتی و غذایی و احکام ظالمانه زندان و عدم آزادی زندانیانی که احکام آنها تمام شده و آزاد نشده اند دست به تحصن زدند و از رفتن به بند خودداری کردند. این زندانیان خواهان رسیدگی به پرونده های خودهستند ولی در زندان هیچ مسولی پاسخگوی خواسته های زندانیان نیست و هرچه میگویند به دیوار های قطور زندان میخورد و همانجا میماند.

وضعیت بهداشت فوق العاده پایین است، وجود بیماریهای گوناگون و تعداد زیاد نفرات باعث انتقال انواع ویروس ها به سایر زندانیان میشود، دارو در دسترس زندانیان نیست.

کیفیت غذا فوق العاده پایین است و عمدا داخل غذای زندانیان مواردی ریخته میشود که زندانیان ازخوردن غذا امتناع کرده و از فروشگاه زندان غذا بخرند تا از حسابهای آنها به صورت مخفیانه مبالغ خیلی بیشتر از آنچه که در زندان سه برابر بیرون فروش میرود را باز هم بیشتر کسر کنند. دو فقره از اعتراض زندانیان متحصن این دو مورد است.

مورد دیگر پایان یافتن مدت زندان و محکومیت یکسری زندانیان است که به آنها اجازه آزادی نمیدهند گویا این زندانیان سیاسی گروگانهای دولت جمهوری اسلامی هستند.

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید