شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد

تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد

در تاریخ 23 آبان 1396 شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی از سوی ارگانهای ملل‌متحد به‌خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران، به‌رغم تمامی تشبثات این رژیم ضدبشری و همدستان و حامیانش، در اجلاس رسمی کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد در نیویورک با ۸۳رای موافق به تصویب رسید.

قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی، که توسط کانادا و با حمایت 40کشور دیگر ارائه و تصویب شد، «نگرانی جدی جامعه جهانی را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام… از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان، ابراز می‌کند و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فرامی‌خواند.

این قطعنامه هم‌چنین از رژیم آخوندی می‌خواهد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز… .. قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.

این قطعنامه رژیم آخوندی را «به رسیدگی به شرایط بد زندانها، به از بین بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» به پایان بخشیدن به «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز» و پایان دادن به «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشر علیه زنان و دختران» و «افراد متعلق به اقلیتها»، فرامی‌خواند.

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید