شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
حراج اموال زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

حراج اموال زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

حراج اموال زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به دستور دادستانی و به اجرایی معاونانش در زندان چندیست صورت گرفته است و این زمانیست که زندانیان سیاسی در راهروهای زندان ساکن هستند و از وسایل اولیه شان  نیز محروم  میباشند .

همه وسایلی را که این زندانیان بعد از سال ها با مشقت و سختی و با قیمت های سرسام آور (مثلا یک لیوان معمولی تا ۸۰هزار تومان معادل ۲۰ دلار) آن هم با مجوز خود زندان تهیه کرده بودند، به زور و به بهانه جا به جایی و یا غیر مجاز بودن توسط گماشتگان زندان مصادره گردید  .

اخیرا این اموال زندانیان در ساعات غیر اداری زندان ،در زیر هشت (زیر هشت پاگرد بین بندها و اطاق افسر نگهبان) به حراج گذاشته شده ودر معرض فروش و معامله قرار داده می شوند.

قابل ذکر است که تنها زندانیان سیاسی از داشتن هر امکانی ( حتی لیوان و پوشاک و ظروف تا تلویزیون و یخچال و فرش و ساعت و…) محرومند و بندهای غیر سیاسی از هر امکانی بهره مند هستند.

از طرف دیگر سرکردگان زندان تعدادی از زندانیان را مجبور به فروش اموالشان می کنند و با این کار می خواهند شکایت های آن تعداد از زندانیان را که به این اجبار تن داده اند را بی اثر و با جعل اوراق فروش مدعی استرداد وسایل همه زندانیان شوند و شکایت و دادخواهی مابقی را خنثی سازند.!!!

 در حال حاضر زندانیان سیاسی از هر امکان ارتباطی ، بهداشتی، درمانی، آموزشی، ورزشی و غیره به طور کامل محروم هستند . دادستان جنایتکار و سازمان زندان ها با مقصر جلوه دادن زندانیان میگویند ، تقصیر خودشان است!!! که ساکت نمی نشینند!!!

آری… این مجازات ها ، تنها به خاطر این است که این زندانیان سیاسی بر نقض حقوق بشر در زندان اعتراض کرده اند!

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید