شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
خانواده‌های زندانیان سیاسی بلوچ تبعیدی زندان اردبیل در اعتراضی به شکنجه فرزندانشان تجمع  کردند

خانواده‌های زندانیان سیاسی بلوچ تبعیدی زندان اردبیل در اعتراضی به شکنجه فرزندانشان تجمع کردند

صبح روز دوشنبه ۱۳آذر ماه؛ خانواده‌های زندانیان سیاسی بلوچ تبعیدی در زندان اردبیل محمدصابر ملک رئیسی؛ شیراحمد شیرانی؛ نوراحمد حسن زهی و علی پژگل در مقابل ستاد خبری اطلاعات آخوندی در زاهدان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به شکنجه زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی و فشار به سایر زندانیان سیاسی در زندان اردبیل تجمع کرده و خواهان انتقال عزیزانشان به زندان شهر محل سکونت خود شدند. خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر فشار و خشونت مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی که قصد داشتند آنها را متفرق کنند مقاومت کردند.
آنها سپس اقدام به حرکت به سمت استانداری رژیم در زاهدان کردند.

مادر زندانی سیاسی ماهر کعبی گفته است که اگر احساس کند که هر خطری فرزندش را تهدید می‌کند خودش را به آتش خواهد کشید. چرا که علاوه بر شکنجه و زندانی کردن دو فرزندش؛ در حال حاضر در حین تحمل حبس نیز امنیت جانی ندارند. این خارج از عرف انسانی است.
مادر ماهر کعبی هم‌چنین به نمایندگان اطلاعات آخوندی گفت که آنها را مسئول سلامت و هر نوع خطری می‌داند که فرزندش را تهدید کند.

خاطرنشان می‌شود زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی زندانی از روز چهارشنبه ۸آذر در اعتراض به شکنجه، اقدام به اعتصاب‌غذا کرده است.

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید