شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
دادخواهی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج از وکلای شجاع و مسئول

دادخواهی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج از وکلای شجاع و مسئول

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در نامه ای از وکلای آزاده ، وطن پرست و مسئول کشور، خواستار رسیدگی به وضعیتشان که حقوق مسلم آنهاست شدند….

متن نامه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت :
ما زندانیان سیاسی گوهردشت کرج مدت هاست کلیه وسایل و در واقع همه چیزمان در زندان به دستور دادستانی و سازمان زندان ها از طریق رئیس زندان وقت( محمد مردانی) به زور مصادره و به تاراج برده شده و چون زندانیان را فاقد هر حامی و فریادرس می دانند ، علی رغم دادخواهی و شکایت های متعدد آن ها هیچ مرجعی خود را مسئول پاسخ گویی نمی داند و کمترین رسیدگی و توجهی صورت نگرفته است.

در مقابل تعدادی از زندانیان را وادار به فروش اجباری وسایلشان می کنند تا با ساختن اسناد جعلی فروش از قول برخی زندانیان، شکایات و دادخواهی های بقیه زندانیان را خنثی و بی اثر سازند.

لذا زندانیان سیاسی گوهردشت از وکلای آزاده و شرافتمند میهن طلب یاری، دادخواهی و مساعدت دارند و از هر وکیل شرافتمند و شجاعی که جسارت پیگیری چنین حقوق مسلمی(جبران خسارت…) را دارد، طلب یاری کرده و استمداد می طلبیم.

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید