دوشنبه, 20 آذر , 1396 برابر با Monday,11 December,2017
سخنان دانشجوی دانشگاه یزد خطاب به رئیسى: آیا میخواهیدهمه چیزرامانندولایت خراسان ممنوع کنید؟

سخنان دانشجوی دانشگاه یزد خطاب به رئیسى: آیا میخواهیدهمه چیزرامانندولایت خراسان ممنوع کنید؟

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید