شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
سخنان دانشجوی دانشگاه یزد خطاب به رئیسى: آیا میخواهیدهمه چیزرامانندولایت خراسان ممنوع کنید؟

سخنان دانشجوی دانشگاه یزد خطاب به رئیسى: آیا میخواهیدهمه چیزرامانندولایت خراسان ممنوع کنید؟

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید