چهارشنبه, 26 مهر , 1396 برابر با Wednesday,18 October,2017
سخنان دانشجوی دانشگاه یزد خطاب به رئیسى: آیا میخواهیدهمه چیزرامانندولایت خراسان ممنوع کنید؟

سخنان دانشجوی دانشگاه یزد خطاب به رئیسى: آیا میخواهیدهمه چیزرامانندولایت خراسان ممنوع کنید؟

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید