شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
فشارها و شرایط غیرانسانی بر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج همچنان ادامه دارد .

فشارها و شرایط غیرانسانی بر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج همچنان ادامه دارد .

با وجود جایگزین کردن مسئولیت  بند از شکنجه گر  مردانی به ضیایی تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی صورت نگرفته است  حتی وسایل زندانیان به آنها داده نشده است….

پس از انتقال خشونت بار زندانیان سیاسی از سالن ۱۰ گوهردشت و ضرب و شتم آنها؛ انواع فشارها و محدودیها علیه آنها همچنان ادامه دارد.

حین انتقال وحشیانه زندانیان سیاسی کلیه وسایل شخصی و وسایل برقی و امکانات زندانیان از قبیل یخچال و … آنها غارت و یا تخریب شده و هم اکنون از کلیه امکانات محروم هستند. با وجود جایگزین کردن مسئولیت بند از شکنجه گر مردانی به ضیایی تغییری در  وضعیت بند بوجود نیامده و وسایل زندانیان به آنها داده نشده است.

بر اساس گزارشات زندانیان به دلیل نبودن جا و کمبود هوا در سلولها در راهرو می خوابند.

غذای زندان بسیار بد و بی کیفیت از سویای بد بو تهیه شده و قابل خوردن نیست. با توجه به اینکه تمامی امکانات تهیه غذا توسط خود زندانیان هم از آنها گرفته شده این امر باعث تشدید بیماری زندانیان که بسیاری از آنان سالخورده هستند؛ می شود.

زندانیان سیاسی را از خرید از فروشگاه محروم کرده اند و با توجه به اینکه بسیاری از آنان پس از اعتصاب غذای طولانی نیاز به مواد مقوی و میوه و سبزیجات تازه دارند؛ این امر فشار مضاعفی را بر آنان تحمیل کرده است.

آب آشامیدنی نیست و علاوه بر آن وضعیت بهداشت و تهویه در این بند بسیار نامناسب است.

به عمد و به دستور مسئولین زندان برای اذیت و آزار بیشتر در محل ورود هوا به سالن زندانیان سیاسی محل زباله قرار داده شده که همین محیط سالن را بدتر و از نظر بهداشتی کثیف تر می کند.

حین انتقال به بیمارستان یا مراکز درمانی زندانیان سیاسی را مجبور به پوشیدن لباس زندان و بستن پابند می کنند. این امر مشکل جسمی بیماران را حادتر می کند و مانعی برای انتقال زندانیان سیاسی به مراکز درمانی است.

زندانیان سیاسی در بی خبری مطلق قرار داده شده اند . به طوری که حتی از داشتن  روزنامه های حکومتی نیز محروم هستند.

 وجود چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود در همه قسمتهای زندان؛ به شکلی غیرانسانی خصوصی ترین حرکات زندانیان تحت نظر مسئولین زندان است.

 گفتنی است که از روز هشتم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان گوهردشت به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ بند ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در یک اعتصاب چهل روزه به وضعیت غیرانسانی سالن اعتراض کردند. اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با حمایتهای گسترده در داخل ایران و در سطح بین المللی همراه بود.

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید