چهارشنبه, 27 دی , 1396 برابر با Wednesday,17 January,2018
درخواست فوری از خانم عاصمه جهانگیر

درخواست فوری از خانم عاصمه جهانگیر

خانم جهانگیر از طریق مطبوعات با خبر شدیم
این هفته در کمیته سوم مجمع عمومی، گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشورها و از جمله شما گزارش خودتان را به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه میدهید.
خانم جهانگیر اتحاد زندانیان سیاسی ایران ضمن تشکر از شما بخاطر ارائه گزارش شجاعانه در مورد نقض حقوق بشر در ایران ,به عرضتان می‌رساند  همانطور که نمایندگان این اتحاد در ملاقات حضوری با شما در اسلو یاد آوری کردند ، خواسته عاجل و فوری ما تشکیل یک کمیته بین المللی تحقیق برای قتل‌عام سال ۱۳۶۷ می‌باشد .
اینک که شما برای ارائه گزارش در این مجمع آماده میشوید خواستیم یاد آور شویم که همه اعضأ اتحاد زندانیان سیاسی ایران که عزیزترین بستگان و دوستانشان را در آن قتل‌عام وحشیانه از دست داده‌اند به شما بعنوان یک پارامتر امیدوار کننده که شجاعت بیان حقایق را دارید مینگرند . ما بسیار امید واریم که با همت و پشت کار متعهدانه شما هزاران هزار مادر داغ دیده و خانواده‌های رنجکشیده به خواست دیرینه‌ خودشان که تشکیل کمیته تحقیق در باره قتل‌عام ۶۷ است برسند .
مطمئن باشید که حافظه تاریخی‌ مردم ایران تلاش حق جویانه شما را در خود محترمانه حفظ خواهد کرد .
با احترام و امید فراوان اتحاد زندانیان سیاسی ایران .
1 آبان 1396 / 23 اکتبر 2017

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید