شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
نامه زندانی سیاسی سابق محمد نیکبخت در مورد تهدید خواهرش توسط مامورین اداره اطلاعات گلپایگان

نامه زندانی سیاسی سابق محمد نیکبخت در مورد تهدید خواهرش توسط مامورین اداره اطلاعات گلپایگان

 هموطنان

صبح  بیست و هشت خردادماه یکی از ماموران اداره اطلاعات گلپایگان به نام اکرمی ( اهل و ساکن گوگد با مستعار افخمی) طی تماسی با خواهرم نیکی ضمن پاره ای تهدید، تاکید میکند که یا باید دست از حمایت برادرتان محمد بردارید و یا منتظر اقدامات ما طی روزهای اینده باشید.

اول: اینجانب تا آخرین نفس ظلم و جور رژیم جمهوری اسلامی را فریاد خواهم زد

دوم: زندان بعنوان منزل اول برای اینجانب شناخته شده است و از آن با آغوش باز استقبال میکنم

سوم: تاکید میکنم آنانی که بیش از سی هزار نفر را بدون محاکمه درون زندانها اعدام کردند جلاد هستند و باید محاکمه شوند

چهارم: این اقدام مزدور اطلاعات یقینا در راستای فرمان آتش به اختیار خامنه ایست وگرنه عمل اینجانب را به پای خواهر و یا پدر و برادرم نباید بنویسند کما اینکه خانواده ام فریاد عدالت خواهیشان همیشه بلند بوده و هست و این دست تهدیدات مانع از آزادی خواهی ایشان نخواهد شد

پنجم: اطلاع داریم که مزدوران اطلاعات در پی پرونده سازی برای برادر بزرگترم فضل الله نیکبخت هم هستند این اقدامشان را به دقت رصد و واکنش مقتضی به آن نشان خواهیم داد

ششم: از تمام آزادی خواهان برای افشاگری نه تحت عنوان حمایت از اینجانب و خانواده ام که برای عدالت خواهی استمداد میطلبم

محمد نیکبخت

بیست و هشت خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید