شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
هیبت و شکوه یک نسل را نه تنها در زیستن بلکه در شهادت شان میتوان بوضوح دید ….

هیبت و شکوه یک نسل را نه تنها در زیستن بلکه در شهادت شان میتوان بوضوح دید ….

عکس بالا گورستان تازه آباد رشت است مکانی معروف به قبرهای ” چهار ستون سیمانی ” زندانیان سیاسی قتل عام شده تابستان 67 در زندان رشت .
این عکسها تنها نمونه ای هستند ازآن اسطوره های تسلیم ناپذیر و تعداد شهدایی که درقتل عام سال 67 در زندان رشت سربدار شدند . از این زندان حتی یک نفر باقی نماند تا از ابعاد جنایت و آنچه که بر آنها گذشته است سخن بگوید .
رژیم در سال 1390 در پی زدودا ابعاد جنایاتش و برای اینکه اثری از آن فجایع باقی نماند روی آنها مجددا قبر درست کرد و به مردم عادی فروخت . غافل از اینکه آنها از خاک سربرآوردند ، روییدند وجوانه زدند .و اینگونه توطئه سکوت و پنهانکاری رژیم برملا شد و اینک کارزار جنبش دادخواهی میرود تا آمران و عاملان این جنایت شنیع را پای میز محاکمه بکشاند .
درود بر شهیدان که زیباترین مسیر زندگی‌ را بر گزیدند و در تاریخ پر رنج و خون ما جاودانه شد

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید