چهارشنبه, 27 دی , 1396 برابر با Wednesday,17 January,2018
وحید حیدری شهید قیام سراسری مردم ایران که بدست گماشتگان سنگدل ولی فقیه و نیروهای جنایتکار پاسدار  بازداشت و در نهایت او را زیر شکنجه کشتند بعد گفتند : موادفروش بوده، سابقه خودزنی داشته و خودکشی کرده! جلاد ننگت باد!

وحید حیدری شهید قیام سراسری مردم ایران که بدست گماشتگان سنگدل ولی فقیه و نیروهای جنایتکار پاسدار  بازداشت و در نهایت او را زیر شکنجه کشتند بعد گفتند : موادفروش بوده، سابقه خودزنی داشته و خودکشی کرده! جلاد ننگت باد!

شهید راه آزادی وحیدحیدری  دستفروش جوان، که برای یک لقمه نان حلال زحمت می کشد ولی گماشتگان سنگدل ولی فقیه و نیروهای جنایتکار پاسدار  او را بازداشت و در نهایت گفتند موادفروش بوده، سابقه خودزنی داشته و خودکشی کرده! جلاد ننگت باد!
به چهره ی سالم، زیبا و زلالش بنگرید ….

چاپ این مطلب
به اشتراک بگذارید