چهارشنبه, 26 مهر , 1396 برابر با Wednesday,18 October,2017
شعری از بیداد :یایید با هم قراری کنیم، برون گشته از خویش و کاری کنیم. چنان نسل من سربداری کنیم

شعری از بیداد :یایید با هم قراری کنیم، برون گشته از خویش و کاری کنیم. چنان نسل من سربداری کنیم

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید