دوشنبه, 20 آذر , 1396 برابر با Monday,11 December,2017
شعری از بیداد :یایید با هم قراری کنیم، برون گشته از خویش و کاری کنیم. چنان نسل من سربداری کنیم

شعری از بیداد :یایید با هم قراری کنیم، برون گشته از خویش و کاری کنیم. چنان نسل من سربداری کنیم

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید