شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018
شعری از بیداد :یایید با هم قراری کنیم، برون گشته از خویش و کاری کنیم. چنان نسل من سربداری کنیم

شعری از بیداد :یایید با هم قراری کنیم، برون گشته از خویش و کاری کنیم. چنان نسل من سربداری کنیم

چاپ این مطلب

به اشتراک بگذارید